Šo lapu var apmeklēt tikai aicinātie viesi. Lūdzam iepazīties ar publicēto informāciju un apstiprināt savu ierašanos, aizpildot formu lapas apakšā. Paldies un tiekamies ballītē!